ماموریت و چشم انداز

ماموریت شرکت

ماموریت شرکت فارس، کسب و ارائه جدیدترین فناوری ها در عرصه ارتباطات می باشد و چشم انداز آتی فارس، گسترش زمینه های فعالیت خود در عرصه فناوری اطلاعات و به تبع آن مشارکت در بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور و منطقه می باشد.

از اینرو سر لوحه اصول شرکت فارس را CEOS تشکیل می دهند:

C: رضایت مشتری (Customer Satisfaction)
E: رشد کارکنان (Employee improvement)
O: منافع سرمایه گزارن (Owners benefit)
S: رشد و ارتقای قابل توجه سایر گروه ها من جمله تامین کنندگان، توزیع کنندگان و جامعه (Significant other group development)

 

چشم انداز

چشم­ انداز شرکت فارس ارائه جديدترين محصولات و راهکارهای ارتباطی همگام با شرکت­های معتبر در سطح جهانی، انتخاب اول در بين متقاضيان تجهيزات ارتباطی در ايران و پاسخگویی به تمام نیازهای کشور در این حوزه است.

مشتریان ما