پروژه های

شبکه

شرکت گسترش انفورماتیک ایرانیان

شرکت گسترش انفورماتیک ایرانیان

اسفند ۱۳۹۵ تاکنون

حجم قرارداد: کلان

موضوع پروژه

طراحی و اجرای شبکه GPON مجتمع تجاری میرداماد

شرح پروژه

 • مشاوره و نیازسنجی
 • طراحی شبکه GPON
 • اجرای شبکه GPON
 • مستند سازی

شرکت رایانه خدمات امید

شرکت رایانه خدمات امید

اسفند ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۶

حجم قرارداد: متوسط

موضوع پروژه

طراحی و اجرای شبکه محلی ساختمان شرکت کویر تایر

شرح پروژه

 • طراحی و نیازسنجی شبکه محلی
 • نصب و اجرا و راه اندازی شبکه محلی
 • مستندسازی

شرکت کارت اعتباری ایران کیش

شرکت کارت اعتباری ایران کیش

فروردین ۱۳۹۲ به مدت ۶ ماه

حجم قرارداد: متوسط

موضوع پروژه

اجرای شبکه محلی ساختمان بخارست شرکت کارت اعتباری ایران کیش

شرح پروژه

 • اجرای شبکه محلی
 • اجرای فیبر نوری
 • مستند سازی

شرکت SMC

شرکت SMC

شهریور ۱۳۹۱ به مدت ۲ ماه

حجم قرارداد: متوسط

موضوع پروژه

اجرای Campus Lan کارخانه Planta Madre کشور ونزوئلا

شرح پروژه

 • نصب و راه اندازی شبکه دیتا، تلفن، دوربین های مدار بسته
 • نصب و راه اندازی اتاق سرور
 • مستندسازی
 • تست و تحویل

سامسونگ، آشنانت

سامسونگ، آشنانت

از ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱

حجم قرارداد: کلان

موضوع پروژه

عملیات سایت‌یابی و اجاره و اجرای سایت‌های اینترنت بی‌سیم مبین‌نت (سامسونگ)

شرح پروژه

 • عملیات سایت یابی در سطح شهر تهران
 • تهیه فرم های SAR و TSSR برای 300 سایت
 • مراحل اجاره سایت از مالکین
 • نصب تجهیزات در سایت
 • تهیه فرم های TSSR برای سایت های استان های دیگر

پالایشگاه فجر جم، آشنانت

پالایشگاه فجر جم، آشنانت

شهریور ۱۳۸۸ به مدت یکسال

حجم قرارداد: کلان

موضوع پروژه

طراحی و خرید تجهیزات و اجرای Campus Lan پالایشگاه فجر جم

شرح پروژه

 • طراحی شبکه داخلی ساختمان‌های پالایشگاه و ارتباطات فیبر نوری
 • خرید تجهیزات
 • نصب و راه اندازی تجهیزات
 • تست و تحویل

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، آشنانت

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، آشنانت

۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸

حجم قرارداد: کلان

موضوع پروژه

مشاوره و طراحی شبکه محلی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

شرح پروژه

 • طراحی مفهومی زیرساخت فیزیکی شبکه فعال و شبکه غیر فعال
 • طراحی تفصیلی زیرساخت فیزیکی شبکه فعال و شبکه غیر فعال
 • نظارت بر اجرا و پیاده سازی
 • تهیه اسناد مناقصه

شرکت سیم و کابل ابهر، آشنانت

شرکت سیم و کابل ابهر، آشنانت

۱۳۸۶ تا ۱۳۸۷

حجم قرارداد: متوسط

موضوع پروژه

خرید تجهیزات، نصب و اجرای شبکه کامپیوتری و دوربین مداربسته مجتمع سیم و کابل ابهر

شرح پروژه

 • تامین تجهیزات و نصب و راه اندازی شبکه فعال (Active)
 • تامین تجهیزات سیستم دوربین مداربسته (CCTV)
 • طراحی و تامین و اجرای شبکه غیر فعال (Passive)
 • تامین تجهیزات اتاق سرور

پتروشیمی کارون، آشنانت

پتروشیمی کارون، آشنانت

بهمن ۱۳۸۵ به مدت ۸ ماه

حجم قرارداد: متوسط

موضوع پروژه

طراحی، مشاوره، اجرای Campus LAN و Buildings LAN و مراکز داده پتروشیمی کارون

شرح پروژه

 • طراحی و اجرای Campus LAN
 • طراحی و اجرای LAN
 • طراحی و اجرای شبکه فعال

شرکت صنایع مخابراتی راه دور ایران، آشنانت

شرکت صنایع مخابراتی راه دور ایران، آشنانت

اردیبهشت ۱۳۸۴ به مدت ۲ سال

حجم قرارداد: کلان

موضوع پروژه

ارائه خدمات فنی انفورماتیک مرتبط با ۲۲۰۰ جایگاه عرضه سوخت در پروژه کارت هوشمند سوخت

شرح پروژه

 • طراحی مفهومی و تهیه طرح های اجرا شده در جایگاه های کشور
 • تهیه لیست تجهیزات
 • آموزش و تهیه دفترچه های اجرایی
 • شناسایی و تشکیل تیم های اجرایی و شناسایی منابع تامین تجهیزات
 • نظارت بر اجرا و سرکشی بر تیم های اجرایی
 • اجرای مستقیم شبکه ۲۱۰ جایگاه عرضه سوخت در تهران و کرج
 • تحویل و مستند سازی

مشتریان ما