مراکز داده

بیش از یک دهه از شکل گیری مراکز داده به عنوان زیر ساخت های اساسی ارگان ها و سازمان های کوچک و بزرگ دولتی و خصوصی در ایران میگذرد. بسیاری از این مجموعه ها تا کنون اقدام به ایجاد مرکز داده برای سازمان متبوع خود نموده اند. اما توسعه روزافزون کسب و کار و افزایش تصاعدی حجم اطلاعات و به دنبال آن نیاز به پردازش مضاعف بر روی آنها، نیاز به توسعه و ایجاد مراکز داده متمرکز و یا موازی را برای دفاتر و ساختمان های مرکزی امری انکار ناپذیر کرده است..

با توجه به توان تخصصی پرسنل شرکت و کسب تجارب پروژه های پیشین، در حال حاضر شرکت فارس قادر به ارائه و انجام طراحی، اجرا، پیاده سازی، نگهداری و پشتیبانی در تمامی لایه های یک مرکز داده می‌باشد:

- زیرساخت فیزیکی (Physical Infrastructure)

- زیرساخت فناوری اطلاعات (IT Infrastructure)

- مراکز کنترل و مانیتورینگ (NOC & SOC Monitoring)

- سرویس های مدیریت شده (Managed Services)

 

شناخت کسب و کار و نیازمندی های سازمان مبتنی بر آخرین دستاورد های فناوری اطلاعات، خدمات طراحی و مشاوره (از مرحله مکان یابی تا ارائه راه حل جامع) و در نهایت تهیه RFP جهت برگزاری مناقصات در سطوح مختلف از دیگر توانمندی های واحد مرکز داده  می باشد (Conceptual Design و Detail Design و LOM و LOS و …)

توانایی اجرای پروژه ها از ابتدا تا انتها و به صورت (EPCM) توانمندی ارائه راهکار ها و سرویس های ذیل را برای متخصصین این واحد فراهم نموده است.

- مراکز داده پشتیبان و بازیابی برای زمان های حوادث غیر مترقبه
Backup and Disaster Recovery Data Centers

- طراحی مراکز داده به صورت EPCM
Data Center EPCM (Engineering, Procurement, Construction and Management)

- ممیزی مراکز داده
Data center Audit Program

 


نقاط قوت راهکار های ما

راهکار های ما برای ایجاد مراکز داده ، امکان بهره برداری موثر و مفید از مزایای ذیل را برای شما فراهم می نماید:

- کاهش دادن هزینه ها همزمان با کارشناسی های تخصصی

- حرکت بر روی لبه تکنولوژی

- تحت کنترل درآوردن ظرفیت های عملیاتی مورد نیاز و انرژی لازم

- تامین امنیت مراکز داده

- آسودگی خاطر از صحت و بهینه سازی اطلاعات، نرم افزارها و تجهییزات بکار گرفته شده

مشتریان ما