شبکه های محلی

با گسترش روزافزون اتوماسیون اداری و صنعتی و حرکت به سوی برنامه نویسی جامع و ارائه خدمات Paperless و نیاز به IT در زندگی امروزه بشر و امکان عرضه این خدمات در مجتمع های اداری، صنعتی و مسکونی به عنوان یک نیاز ضروری، ایجاد بسترهای ارتباطی مناسب برای انتقال اطلاعات لازم می نماید.

شرکت فارس با اتکاء به دانش فنی و تجربیات بدست آمده متخصصین پرسنل فنی خود در خلال پروژه‌هایی مانند نظارت بر پروژه Campus LAN پتروشیمی بندر امام، طراحی شبکه جایگاه‌های کل کشور، نظارت و اجرای شبکه ۲۲۰۰ جایگاه عرضه سوخت به همراه طراحی و اجرای Data Center پروژه ملی کارت هوشمند سوخت، اجرای پروژه های متعدد LAN و WAN و Campus LAN در سازمان‌ها و نهادهای دولتی و خصوصی و … ازتوانایی لازم برای اجرای مطلوب هر نوع فعالیت در زمینه‌های مذکور برخوردار می‌باشد. شرکت فارس در این شاخه، فعالیت‌های خود را بر محورهای نظارت، اجرا، طراحی، آموزش، مشاوره، برگزاری مناقصات و امنیت قرار داده است‌.

 

زمینه فعالیت های تخصصی:

- شناخت نیاز ها (Feasibility Study)

- انتخاب مناسب‌ترین راه‌حل برای پیاده‌سازی زیر‌ساخت مناسب جهت استفاده بهینه از فن‌آوری اطلاعات (Design)

- تهیه اسناد مناقصه(RFP)

- تحویل، تست و نظارت برتجهیزات فعال و غیر فعال

- ارزیابی فنی و انتخاب پیمانکار

- راه‌اندازی و تست نهایی پروژه‌ها

- مستندسازی فرآیند اجرای، فنی پروژه

- اجرای پروژه‌های طراحی با تجهیزات فعال، غیر فعال، شبکه‌های Campus LAN،‌ Metro Ethernet و WAN

- نگه‌داری و پشتیبانی سایت‌های کامپیوتری

- طراحی مجدد سایت‌های کامپیوتری جهت بهینه‌سازی کارایی آنها با توجه به تجهیزات و ساختار فعلی

- ارائه خدمات مشاوره‌ای در زمینه‌های تخصصی به شرکت‌های همکار

- ارائه خدمات Back Office به شرکت‌های کامپیوتری

- خرید و فروش کلیه تجهیزات مربوط به شبکه

مشتریان ما