برچسب: اجرای دیتاسنتر

طراحی و اجرای زیرساخت فیزیکی مرکز داده شرکت لایزر
پروژه ها
این پروژه به منظور ایجاد یک مرکز داده (26 رک) جهت ذخیره سازی، مدیریت، توزیع داده و اطلاعات طبقه بندی شده برای ارائه خدمات اینترنتی بصورت Wireless به مشترکین، طراحی و اجرا گردید.

مشتریان ما