برچسب: اجرای شبکه کامپیوتری

شبکه های محلی
خدمات
با گسترش روزافزون اتوماسیون اداری و صنعتی و حرکت به سوی برنامه نویسی جامع و ارائه خدمات Paperless و نیاز به IT در زندگی امروزه بشر و امکان عرضه این خدمات در مجتمع های اداری، صنعتی و مسکونی به عنوان یک
طراحی مرکز داده خدمات رفاه الکترونیک با استفاده از استانداردهای رفاه و تامین اجتماعی
پروژه ها
تهیه اسناد مناقصه طراحی و اجرای بخش ابنیه طراحی و اجرای سیستم برق طراحی و اجرای سیستم حفاظت زمین طراحی و اجرای سیستم سرمایش طراحی و اجرای زیرساخت فیزیکی شبکه طراحی و اجرای سیستم اعلان و اطفاء حریق طرا
خدمات نصب و راه اندازی تجهیزات مرکز داده بر طبق مستندات فنی قرارداد
پروژه ها
زیرساخت فیزیکی شبکه ابنیه سیستم حفاظت زمین مستندسازی فیلتراسیون (Clean Room) سیستم تغذیه سیستم کنترل تردد سیستم اعلان و اطفاء حریق
طراحی، مشاوره، اجرای Campus LAN و Buildings LAN و مراکز داده پتروشیمی کارون
پروژه ها
طراحی و اجرای Campus LAN طراحی و اجرای LAN طراحی و اجرای شبکه فعال

مشتریان ما