برچسب: امنیت مرکز داده ها

امنیت شبکه
خدمات
با گسترش روز‌افزون بهره‌گیری سازمان‌ها از ابزارها، فناوری‌ها و تکنولوژی‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات، اکثر سازمان‌ها به سازمان‌های مدرن اطلاعاتی تبدیل شده‌اند که
مراکز داده
خدمات
بیش از یک دهه از شکل گیری مراکز داده به عنوان زیر ساخت های اساسی ارگان ها و سازمان های کوچک و بزرگ دولتی و خصوصی در ایران میگذرد. بسیاری از این مجموعه ها تا کنون اقدام به ایجاد مرکز داده برای سازمان م
ارائه خدمات نصب و راه اندازی تجهیزات مرکز داده صدور گواهی الکترونیکی فاوا نفت
پروژه ها
تهیه اسناد مناقصه طراحی و اجرای بخش ابنیه طراحی و اجرای سیستم برق طراحی و اجرای سیستم حفاظت زمین طراحی و اجرای سیستم سرمایش طراحی و اجرای زیرساخت فیزیکی شبکه طراحی و اجرای سیستم اعلان و اطفاء حریق طرا
طراحی و اجرای مرکز داده کارت هوشمند سوخت
پروژه ها
طراحی مفهومی و تهیه معماری مرکز داده تهیه طراحی تفصیلی تهیه لیست تجهیزات تهیه Backup Plan تهیه DR Plan نصب و راه اندازی، تست و تحویل و مستندسازی تجهیزات مرکز داده نظارت و مدیریت بر نصب و راه اندازی شب

مشتریان ما