برچسب: تعمیر شبکه

شبکه های محلی
خدمات
با گسترش روزافزون اتوماسیون اداری و صنعتی و حرکت به سوی برنامه نویسی جامع و ارائه خدمات Paperless و نیاز به IT در زندگی امروزه بشر و امکان عرضه این خدمات در مجتمع های اداری، صنعتی و مسکونی به عنوان یک
طراحی و اجرای شبکه محلی ساختمان شرکت کویر تایر
پروژه ها
طراحی و نیازسنجی شبکه محلی نصب و اجرا و راه اندازی شبکه محلی مستندسازی

مشتریان ما