برچسب: طراحی شبکه

فیبر نوری شهری
(FFTX)
خدمات
در عصر انقلاب اطلاعاتی که در آن به سر می بریم، کیفیت، کمیت و سهولت راههای انتقال اطلاعات چالش همیشگی پیشگامان فن آوری امروز است. از دوران پیدایش و شکل گیری شبکه های اطلاعاتی، انتقال اطلاعات گذاری طولا
شبکه های محلی
خدمات
با گسترش روزافزون اتوماسیون اداری و صنعتی و حرکت به سوی برنامه نویسی جامع و ارائه خدمات Paperless و نیاز به IT در زندگی امروزه بشر و امکان عرضه این خدمات در مجتمع های اداری، صنعتی و مسکونی به عنوان یک
طراحی مرکز داده خدمات رفاه الکترونیک با استفاده از استانداردهای رفاه و تامین اجتماعی
پروژه ها
تهیه اسناد مناقصه طراحی و اجرای بخش ابنیه طراحی و اجرای سیستم برق طراحی و اجرای سیستم حفاظت زمین طراحی و اجرای سیستم سرمایش طراحی و اجرای زیرساخت فیزیکی شبکه طراحی و اجرای سیستم اعلان و اطفاء حریق طرا
خدمات نصب و راه اندازی تجهیزات مرکز داده بر طبق مستندات فنی قرارداد
پروژه ها
زیرساخت فیزیکی شبکه ابنیه سیستم حفاظت زمین مستندسازی فیلتراسیون (Clean Room) سیستم تغذیه سیستم کنترل تردد سیستم اعلان و اطفاء حریق
اصلاح زیرساخت شبکه مرکز داده موسسه کارسازان آینده
پروژه ها
استانداردسازی شبکه غیرفعال مرکز داده توسعه شبکه ساخت یافته مرکز داده برای 25 رَک
ارائه خدمات فنی انفورماتیک مرتبط با ۲۲۰۰ جایگاه عرضه سوخت در پروژه کارت هوشمند سوخت
پروژه ها
طراحی مفهومی و تهیه طرح های اجرا شده در جایگاه های کشور تهیه لیست تجهیزات آموزش و تهیه دفترچه های اجرایی شناسایی و تشکیل تیم های اجرایی و شناسایی منابع تامین تجهیزات نظارت بر اجرا و سرکشی بر تیم های ا
طراحی، مشاوره، اجرای Campus LAN و Buildings LAN و مراکز داده پتروشیمی کارون
پروژه ها
طراحی و اجرای Campus LAN طراحی و اجرای LAN طراحی و اجرای شبکه فعال
مشاوره و طراحی شبکه محلی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
پروژه ها
طراحی مفهومی زیرساخت فیزیکی شبکه فعال و شبکه غیر فعال طراحی تفصیلی زیرساخت فیزیکی شبکه فعال و شبکه غیر فعال نظارت بر اجرا و پیاده سازی تهیه اسناد مناقصه

مشتریان ما