برچسب: طراحی مراکز داده

مراکز داده
خدمات
بیش از یک دهه از شکل گیری مراکز داده به عنوان زیر ساخت های اساسی ارگان ها و سازمان های کوچک و بزرگ دولتی و خصوصی در ایران میگذرد. بسیاری از این مجموعه ها تا کنون اقدام به ایجاد مرکز داده برای سازمان م
طراحی و اجرای مرکز داده کارت هوشمند سوخت
پروژه ها
طراحی مفهومی و تهیه معماری مرکز داده تهیه طراحی تفصیلی تهیه لیست تجهیزات تهیه Backup Plan تهیه DR Plan نصب و راه اندازی، تست و تحویل و مستندسازی تجهیزات مرکز داده نظارت و مدیریت بر نصب و راه اندازی شب
طراحی و اجرای زیرساخت فیزیکی مرکز داده شرکت لایزر
پروژه ها
این پروژه به منظور ایجاد یک مرکز داده (26 رک) جهت ذخیره سازی، مدیریت، توزیع داده و اطلاعات طبقه بندی شده برای ارائه خدمات اینترنتی بصورت Wireless به مشترکین، طراحی و اجرا گردید.

مشتریان ما