برچسب: مراکز داده

مراکز داده
خدمات
بیش از یک دهه از شکل گیری مراکز داده به عنوان زیر ساخت های اساسی ارگان ها و سازمان های کوچک و بزرگ دولتی و خصوصی در ایران میگذرد. بسیاری از این مجموعه ها تا کنون اقدام به ایجاد مرکز داده برای سازمان م
طراحی مرکز داده خدمات رفاه الکترونیک با استفاده از استانداردهای رفاه و تامین اجتماعی
پروژه ها
تهیه اسناد مناقصه طراحی و اجرای بخش ابنیه طراحی و اجرای سیستم برق طراحی و اجرای سیستم حفاظت زمین طراحی و اجرای سیستم سرمایش طراحی و اجرای زیرساخت فیزیکی شبکه طراحی و اجرای سیستم اعلان و اطفاء حریق طرا
طراحی و اجرای مرکز داده کارت هوشمند سوخت
پروژه ها
طراحی مفهومی و تهیه معماری مرکز داده تهیه طراحی تفصیلی تهیه لیست تجهیزات تهیه Backup Plan تهیه DR Plan نصب و راه اندازی، تست و تحویل و مستندسازی تجهیزات مرکز داده نظارت و مدیریت بر نصب و راه اندازی شب
طراحی و اجرای زیرساخت فیزیکی مرکز داده شرکت لایزر
پروژه ها
این پروژه به منظور ایجاد یک مرکز داده (26 رک) جهت ذخیره سازی، مدیریت، توزیع داده و اطلاعات طبقه بندی شده برای ارائه خدمات اینترنتی بصورت Wireless به مشترکین، طراحی و اجرا گردید.
خدمات نصب و راه اندازی تجهیزات مرکز داده بر طبق مستندات فنی قرارداد
پروژه ها
زیرساخت فیزیکی شبکه ابنیه سیستم حفاظت زمین مستندسازی فیلتراسیون (Clean Room) سیستم تغذیه سیستم کنترل تردد سیستم اعلان و اطفاء حریق
خرید تجهیزات، نصب و اجرای شبکه کامپیوتری و دوربین مداربسته مجتمع سیم و کابل ابهر
پروژه ها
تامین تجهیزات و نصب و راه اندازی شبکه فعال (Active) تامین تجهیزات سیستم دوربین مداربسته (CCTV) طراحی و تامین و اجرای شبکه غیر فعال (Passive) تامین تجهیزات اتاق سرور

مشتریان ما