برچسب: مرکز داده ها

مراکز داده
خدمات
بیش از یک دهه از شکل گیری مراکز داده به عنوان زیر ساخت های اساسی ارگان ها و سازمان های کوچک و بزرگ دولتی و خصوصی در ایران میگذرد. بسیاری از این مجموعه ها تا کنون اقدام به ایجاد مرکز داده برای سازمان م
ارائه خدمات نصب و راه اندازی تجهیزات مرکز داده صدور گواهی الکترونیکی فاوا نفت
پروژه ها
تهیه اسناد مناقصه طراحی و اجرای بخش ابنیه طراحی و اجرای سیستم برق طراحی و اجرای سیستم حفاظت زمین طراحی و اجرای سیستم سرمایش طراحی و اجرای زیرساخت فیزیکی شبکه طراحی و اجرای سیستم اعلان و اطفاء حریق طرا
طراحی مرکز داده خدمات رفاه الکترونیک با استفاده از استانداردهای رفاه و تامین اجتماعی
پروژه ها
تهیه اسناد مناقصه طراحی و اجرای بخش ابنیه طراحی و اجرای سیستم برق طراحی و اجرای سیستم حفاظت زمین طراحی و اجرای سیستم سرمایش طراحی و اجرای زیرساخت فیزیکی شبکه طراحی و اجرای سیستم اعلان و اطفاء حریق طرا
طراحی و اجرای مرکز داده کارت هوشمند سوخت
پروژه ها
طراحی مفهومی و تهیه معماری مرکز داده تهیه طراحی تفصیلی تهیه لیست تجهیزات تهیه Backup Plan تهیه DR Plan نصب و راه اندازی، تست و تحویل و مستندسازی تجهیزات مرکز داده نظارت و مدیریت بر نصب و راه اندازی شب
طراحی و اجرای زیرساخت فیزیکی مرکز داده شرکت لایزر
پروژه ها
این پروژه به منظور ایجاد یک مرکز داده (26 رک) جهت ذخیره سازی، مدیریت، توزیع داده و اطلاعات طبقه بندی شده برای ارائه خدمات اینترنتی بصورت Wireless به مشترکین، طراحی و اجرا گردید.
خدمات نصب و راه اندازی تجهیزات مرکز داده بر طبق مستندات فنی قرارداد
پروژه ها
زیرساخت فیزیکی شبکه ابنیه سیستم حفاظت زمین مستندسازی فیلتراسیون (Clean Room) سیستم تغذیه سیستم کنترل تردد سیستم اعلان و اطفاء حریق
خرید تجهیزات، نصب و اجرای شبکه کامپیوتری و دوربین مداربسته مجتمع سیم و کابل ابهر
پروژه ها
تامین تجهیزات و نصب و راه اندازی شبکه فعال (Active) تامین تجهیزات سیستم دوربین مداربسته (CCTV) طراحی و تامین و اجرای شبکه غیر فعال (Passive) تامین تجهیزات اتاق سرور
اصلاح زیرساخت شبکه مرکز داده موسسه کارسازان آینده
پروژه ها
استانداردسازی شبکه غیرفعال مرکز داده توسعه شبکه ساخت یافته مرکز داده برای 25 رَک

مشتریان ما