برچسب: پشتیبانی شبکه

شبکه های محلی
خدمات
با گسترش روزافزون اتوماسیون اداری و صنعتی و حرکت به سوی برنامه نویسی جامع و ارائه خدمات Paperless و نیاز به IT در زندگی امروزه بشر و امکان عرضه این خدمات در مجتمع های اداری، صنعتی و مسکونی به عنوان یک
طراحی و اجرای شبکه محلی ساختمان شرکت کویر تایر
پروژه ها
طراحی و نیازسنجی شبکه محلی نصب و اجرا و راه اندازی شبکه محلی مستندسازی
اصلاح زیرساخت شبکه مرکز داده موسسه کارسازان آینده
پروژه ها
استانداردسازی شبکه غیرفعال مرکز داده توسعه شبکه ساخت یافته مرکز داده برای 25 رَک

مشتریان ما