برچسب: پشتیبانی مرکز داده

مراکز داده
خدمات
بیش از یک دهه از شکل گیری مراکز داده به عنوان زیر ساخت های اساسی ارگان ها و سازمان های کوچک و بزرگ دولتی و خصوصی در ایران میگذرد. بسیاری از این مجموعه ها تا کنون اقدام به ایجاد مرکز داده برای سازمان م
طراحی و اجرای مرکز داده کارت هوشمند سوخت
پروژه ها
طراحی مفهومی و تهیه معماری مرکز داده تهیه طراحی تفصیلی تهیه لیست تجهیزات تهیه Backup Plan تهیه DR Plan نصب و راه اندازی، تست و تحویل و مستندسازی تجهیزات مرکز داده نظارت و مدیریت بر نصب و راه اندازی شب
اصلاح زیرساخت شبکه مرکز داده موسسه کارسازان آینده
پروژه ها
استانداردسازی شبکه غیرفعال مرکز داده توسعه شبکه ساخت یافته مرکز داده برای 25 رَک

مشتریان ما