برچسب: پیاده سازی شبکه کامپیوتری

شبکه های محلی
خدمات
با گسترش روزافزون اتوماسیون اداری و صنعتی و حرکت به سوی برنامه نویسی جامع و ارائه خدمات Paperless و نیاز به IT در زندگی امروزه بشر و امکان عرضه این خدمات در مجتمع های اداری، صنعتی و مسکونی به عنوان یک
طراحی، مشاوره، اجرای Campus LAN و Buildings LAN و مراکز داده پتروشیمی کارون
پروژه ها
طراحی و اجرای Campus LAN طراحی و اجرای LAN طراحی و اجرای شبکه فعال

مشتریان ما