پروژه های

مرکز داده

موسسه مالی و اعتباری کارسازان آینده (موسسه اعتباری نور)

موسسه مالی و اعتباری کارسازان آینده (موسسه اعتباری نور)

اسفند ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۳

حجم قرارداد: خرد

موضوع پروژه

اصلاح زیرساخت شبکه مرکز داده موسسه کارسازان آینده

شرح پروژه

 • استانداردسازی شبکه غیرفعال مرکز داده
 • توسعه شبکه ساخت یافته مرکز داده برای 25 رَک

شرکت فاوا نفت صبا کیش

شرکت فاوا نفت صبا کیش

تیر ۱۳۹۲ به مدت ۶ ماه

حجم قرارداد: متوسط

موضوع پروژه

ارائه خدمات نصب و راه اندازی تجهیزات مرکز داده صدور گواهی الکترونیکی فاوا نفت

شرح پروژه

 • تهیه اسناد مناقصه
 • طراحی و اجرای بخش ابنیه
 • طراحی و اجرای سیستم برق
 • طراحی و اجرای سیستم حفاظت زمین
 • طراحی و اجرای سیستم سرمایش
 • طراحی و اجرای زیرساخت فیزیکی شبکه
 • طراحی و اجرای سیستم اعلان و اطفاء حریق
 • طراحی و اجرای سیستم حراست فیزیکی
 • طراحی و اجرای سیستم BMS
 • طراحی و اجرای سیستم CCTV

وزارت رفاه و تامین اجتماعی، آشنانت

وزارت رفاه و تامین اجتماعی، آشنانت

مرداد ۱۳۸۷ به مدت ۶ ماه

حجم قرارداد: کلان

موضوع پروژه

طراحی مرکز داده خدمات رفاه الکترونیک با استفاده از استانداردهای رفاه و تامین اجتماعی

شرح پروژه

 • تهیه اسناد مناقصه
 • طراحی و اجرای بخش ابنیه
 • طراحی و اجرای سیستم برق
 • طراحی و اجرای سیستم حفاظت زمین
 • طراحی و اجرای سیستم سرمایش
 • طراحی و اجرای زیرساخت فیزیکی شبکه
 • طراحی و اجرای سیستم اعلان و اطفاء حریق
 • طراحی و اجرای سیستم حراست فیزیکی
 • طراحی و اجرای سیستم BMS
 • طراحی و اجرای سیستم CCTV

سازمان انتقال خون ایران، آشنانت

سازمان انتقال خون ایران، آشنانت

خرداد ۱۳۸۷ به مدت ۵ ماه

حجم قرارداد: متوسط

موضوع پروژه

خدمات نصب و راه اندازی تجهیزات مرکز داده بر طبق مستندات فنی قرارداد

شرح پروژه

 • زیرساخت فیزیکی شبکه
 • ابنیه
 • سیستم حفاظت زمین
 • مستندسازی
 • فیلتراسیون (Clean Room)
 • سیستم تغذیه
 • سیستم کنترل تردد
 • سیستم اعلان و اطفاء حریق

شرکت صنایع مخابراتی راه دور ایران، آشنانت

شرکت صنایع مخابراتی راه دور ایران، آشنانت

اردیبهشت ۱۳۸۵ به مدت ۵ ماه

حجم قرارداد: کلان

موضوع پروژه

طراحی و اجرای مرکز داده کارت هوشمند سوخت

شرح پروژه

 • طراحی مفهومی و تهیه معماری مرکز داده
 • تهیه طراحی تفصیلی
 • تهیه لیست تجهیزات
 • تهیه Backup Plan
 • تهیه DR Plan
 • نصب و راه اندازی، تست و تحویل و مستندسازی تجهیزات مرکز داده
 • نظارت و مدیریت بر نصب و راه اندازی شبکه های جایگاه های توزیع سوخت
 • Flow & Content Analysis
 • پشتیبانی مرکز داده

شرکت لایزر، آشنانت

شرکت لایزر، آشنانت

اسفند ۱۳۸۵

حجم قرارداد: متوسط

موضوع پروژه

طراحی و اجرای زیرساخت فیزیکی مرکز داده شرکت لایزر

شرح پروژه

 • این پروژه به منظور ایجاد یک مرکز داده (26 رک) جهت ذخیره سازی، مدیریت، توزیع داده و اطلاعات طبقه بندی شده برای ارائه خدمات اینترنتی بصورت Wireless به مشترکین، طراحی و اجرا گردید.

مشتریان ما